Nyveien 12, 1369 Stabekk 
Tlf: 67 12 02 66, post@stabekktennis.no

Banner

Utebanene er nå åpnet for reservasjon i Senserio. Vanningsanlegget er foreløpig ikke påsatt da det fortsatt er frost på natten. 

Velkommen til cardiotennis lørdag 25. mars kl 11. Passer best for de som har spilt en del. 

Årsmøte 2017 avholdes onsdag 29. mars kl 18 i klubbens lokaler i Nyveien. Se under for innkalling og sakspapirer. De som ønsker utskrift av dokumentene kan hente dette på kontoret hos Line.

Vi inviterer til senior-double hver fredag og mandag kl 10-12 og det er 12 plasser. Fredag er kun for medlemmer, mens mandag er åpen for ikke-medlemmer. De som ønsker å bli satt på gjestelisten kan sende mail til post@stabekktennis.no. Prisen 50,- for medlemmer og 100,- for ikke-medlemmer. Vi sender Doodle invitasjon og det er først-til-mølla som gjelder.

Vi strenger racketer på klubben til 300,- inkl. streng og 250,- med egen streng.

Følg oss på TWITTER @stabekktennis

Årsmøte 2017 Stabekk Tennisklubb - Sakspapirer

Stabekk Tennisklubb avholder sitt årsmøte onsdag 29. mars kl 18 i klubbens lokaler i Nyveien.  Årsmøtet er klubbens høyeste organ og har oppgaver som:

- Vedta budsjett

- Vedta årsmelding

- Velge styremedlemmer

Årsmøtet er i tillegg en god anledning til å bli kjent med andre medlemmer i klubben.

Stemmeberettigede på årsmøtet ihht vedtektene er medlemmer som: 1. Er over 15 år, 2. Har vært medlem mer enn en måned ved årsmøtets start, 3. Ikke skylder kontingent til klubben.  Det er ikke anledning til å stille med fullmakter - kun fysisk oppmøte gir stemmerett.

Innkalling årsmøte 2017 Stabekk Tennisklubb

Saksliste

Årsmelding 2016

Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb

Kontrollkomiteens rapport

Innkommet forslag

Forslag til medlemskontingent 2018

STK Budsjett 2017

Valgkomiteens innstilling til styreverv 2017

Forslag til kontrollkomité 2017-2018

Forslag til valgkomite for 2017

Strategi 2016-2018

 

 

UtskriftE-post

Terminlisten 2017

Terminlisten med oversikt over turneringer for 1. halvår 2017 finnes i lenken her.

Stabekk skal arrangere følgende turneringer:

Uke 6, 10.-12. februar - Race u12 

Uke 11, 17.-19. mars - u10 pulje

Uke 17, 28.-30. april - lagturnering u13-15

Uke 29, 20.-21. mai - Orange Tour 

Uke 23, 3.-10. juni - Tennis Europe u14

NM for lag Elite spilles uke 23 med start i Frognerparken lørdag 3. juni. Stabekk har hjemmekamp søndag 4. juni og onsdag 7. juni.

Uke 38, 22.-24. september - NM lag junior

Uke 46, 16.-19. november - GP Stabekk

 

UtskriftE-post

Følg oss på sosiale medier

     

Her er vi