Nyveien 12, 1369 Stabekk 
Tlf: 67 12 02 66, post@stabekktennis.no

Vi jobber nå med grupper og tider for høsten og har ikke mulighet til å svare telefonen. Vennligst send epost til post@stabekktennis.no og vi vil svare så raskt som mulig.

Alle som ønsker å delta på kurs fra høsten (TFO, TS, juniortrening, Konkurransegrupper og voksenkurs) må melde seg på i et av påmeldingsskjemaene som ligger på hjemmesiden. Gruppeoppsett og spilletider publiseres senest fredag 25. august på hjemmesiden.

Alle kurs starter mandag 28. august i uke 35 og spilleren er selv ansvarlig for å finne sin spilletid.  De som ikke får plass får beskjed om dette. 

Følg oss på TWITTER @stabekktennis

Sammendrag fra spørreundersøkelse voksenkursdeltagere

Før påske sendte vi ut et spørreskjema til våre voksenkursdeltagere og vi er takknemlig over at så mange tok seg tid til å besvare spørsmålene. Over 45 prosent av våre kursdeltagere deltok i undersøkelsen. Svarene vil bidra til at vi forbedrer oss.

Under har vi listet spørsmålene hvor vi  ba deltagerne gi karakter basert på en skala fra 1-5 hvor 1 er dårlig og 5 er svært bra. Karakteren til høyre er gjennomsnittet av alle besvarelsene.

Hvordan synes du kurset har fungert?   4,52

Hvor fornøyd er du med treneren?  4,79

Hvor fornøyd er du med sammensetningen av kursdeltagere?  4,36

Har kurset ført til at du har økt dine tennisferdigheter?  4,22

Hvor fornøyd er du med fasilitetene?  4,42

Hvor fornøyd er du med prisen?  3,23

Vi spurte deltagerne kunne tenke seg å delta på et nytt kurs og hele 98 prosent svarte positivt på dette.

Vi mottok også mange gode innspill og ideer og vi vil ta med disse videre i planleggingen.

Vi takker for deltagelsen!

Utskrift E-post

Følg oss på sosiale medier

     

Her er vi