Nyveien 12, 1369 Stabekk 
Tlf: 67 12 02 66, post@stabekktennis.no

Foredrag på Stabekk med Øivind Sørvald, idrettssjef i NTF, 19. september kl 18.  'Hva skal til for å bli en god tennisspiller?'. 

Informasjonsmøte for tennisskolen 26. september kl 20. Espen Foss og klubbens trenere forklarer de ulike nivåene og hvilke muligheter man har for turneringsdeltagelse.

I uke 40 (høstferien) inviterer vi til intensivkurs for voksne. Påmeldingsskjema i lenken her. Alle nivåer er velkommen. Påmeldingsfrist 25. september. 

Følg oss på TWITTER @stabekktennis

Tennisskole/Juniortrening

Stabekk tennisskole tilbyr trening på alle nivåer mandag til fredag.  Vi tilbyr også juniortrening til ungdom på mosjonsnivå.

Informasjon om virksomheten på Stabekk våren 2017: Plan for tennisskolen vår og sommer 2017

For de som ønsker å delta på trening mer enn én gang i uken er medlemskap obligatorisk.

Ikke-medlemmer i tennisskolen betaler et tennisskolemedlemskap - micromedlemskap på 150,- som også gir rett til rimeligere baneleie i hallen.

Kursene følger skoleruta,  det er derfor ikke trening i skoleferiene (dvs. uke 40 , juleferien, uke 8, påske (uke 15 i 2017) og inneklemte dager i mai og juni).

Sesongen starter i august og varer frem til neste sommerferie. De som ikke ønsker å fortsette etter jul må gi beskjed om dette innen 1. desember.

Ved stor pågang vil medlemmer og de som skal spille mer enn én gang i uken bli prioritert.

NB. DE SOM HAR UTESTÅENDE BALANSE VED PÅMELDINGSFRISTEN VIL IKKE BLI SATT OPP PÅ NYTT KURS OG BLIR I STEDET SATT PÅ VENTELISTE.

Priser for 2016/17 er som følger (basert på 60 min):

Tennisskole Rødt nivå 1:

Èn time i uke koster 120,- pr time for medlemmer og 140,- pr time for ikke-medlem. 

Tennisskole Rødt nivå 2 og 3:

Èn time i uke koster 130,- pr time for medlemmer og 150,- pr time for ikke-medlem.

Juniortrening Orange nivå:

Én time i uken koster 150,- pr time for medlemmer og 170,- pr time for ikke-medlemmer. 

Juniortrening Grønt nivå:

Én time i uken koster 160,- pr time for medlemmer og 180,- pr time for  ikke-medlemmer. 

Juniortrening Gult nivå:

Én time i uken koster 170,- pr time for medlemmer og 190,- pr time for ikke-medlemmer. 

Man melder seg på for en sesong av gangen. Sesongen starter i slutten av august og følger skolekalenderen frem til sommerferien i juni.  Dersom man ikke ønsker å fortsette etter høstsemesteret, må man melde seg av innen 1. desember. 

Hvis man etter å ha søkt om plass likevel ikke ønsker å delta er det viktig at man melder seg av. Ved påbegynt kurs refunderes ikke kursavgiften.

Det er hver enkelt deltager sitt ansvar å innhente treningstider og annen nødvendig informasjon om treningen. Informasjon finner du på www.stabekktennis.no.  

Treningskonsept tennisskolen og junior konkurransegruppe på Stabekk:

Beskrivelse av treningskonsept for Tennisskolen og Junior Konkurransegruppe

Utskrift E-post

Følg oss på sosiale medier

     

Her er vi