Nyveien 12, 1369 Stabekk 
Tlf: 67 12 02 66, post@stabekktennis.no

Alle som ønsker å delta på kurs fra høsten (TFO, TS, juniortrening, Konkurransegrupper og voksenkurs) må melde seg på i et av påmeldingsskjemaene som ligger på hjemmesiden. Gruppeoppsett og spilletider publiseres senest fredag 25. august på hjemmesiden.

Alle kurs starter mandag 28. august i uke 35 og spilleren er selv ansvarlig for å finne sin spilletid. De som dessverre ikke får plass får beskjed om dette. 

I uke 32 og 33 er det fortsatt ledige plasser på sommerleir. Påmelding i skjemaet under.

Følg oss på TWITTER @stabekktennis

TFO

Tennisfritidsordningen er et tilbud til 1-.4. klassinger fra skoler i klubbens nærområde. Deltagerne på TFO har ordinær tennistrening med spillere som ikke deltar på TFO,  men når tennisen er ferdig blir deltagerne igjen på klubben til de blir hentet senest kl 17.  

Påmeldingsskjema TFO sesongen 2017/18

Elevene kommer rett fra skolen til tennishallen og skifter før tennistreningen starter kl 14 (evt kl 15). 

Når tennistreningen er ferdig spiser de medbrakt matpakke, gjør lekser, spiller spill, tegner og leker.

1.-3. klasse på Lysaker kan bli hentet av Stabekktreneren etter skoleslutt tirsdag og torsdag (så lenge skoleslutt er før kl 13.30 og treneren rekker å være tilbake til kursstart kl 14). De som slutter etter kl 13:30 kan gjerne være med på TFO, men de må da komme seg til klubben på egenhånd. 

Henting i taxi

For elever fra andre skoler har vi følgende alternativer:

1. Foreldrene går sammen og arrangerer kjøring/"car pool".

2. Taxiordning (pr elev): 

- Fra Jar, Stabekk, Grav, Høvik skole til en kostnad på 60,--80,- pr gang. Ordningen kan også utvides til å gjelde skoler som f.eks. Bekkestua og Høvik Verk skole, men da må det være minimum 4 barn fra den enkelte skole.

Taxikostnaden deles mellom de som er med på ordningen.

Priser for sesongen 2017/18

Pris for høsten 2017 for én dag på TFO;  3820,-  for medlemmer og 4460,- for ikke-medlemmer. Prisen inkluderer deltagelse på Mini Red Tour og Orange Tour. Dette er månedlige turneringer på ulike klubber i vår region. 

Medlemskap er obligatorisk for de som ønsker å delta på TFO mer enn én gang.  Juniormedlemskap koster 1150,- for 2017, men fra 1 august er det halv pris på medlemskap og prisen 575,-.

Utskrift E-post

Følg oss på sosiale medier

     

Her er vi