Seminar Norges Idrettshøyskole: Idrettsforeldre - barn og ungdoms viktigste støttespillere?

Den 11. september ble det avholdt et seminar på Norges Idrettshøyskole, forskningssenteret, med tema rollen til idrettsforeldre.  Se under for link til de forskjellige foredragene. Veldig interessant lesning for ivrige idrettsforeldre.

The Important role of parents in children and youth sports in Norway - Mari Bjone, Olympiatoppen   

The Changing Role of Parents Across Athlete Development - Joe Baker, York University, Canada

The Role of Parents in the Development of Perfectionism - Andrew Hill, University of Leeds, UK

Talent Development: Linking the Parents to the Process - Dave Collins, University of Central Lancashire, UK

Optimizing Sport Parenting: From Research to Practice - Daniel Gould, Michigan State University

 The Optimal Push- Daniel Gould, Michigan State University