Årsmøte 2017

Stabekk Tennisklubb avholdt sitt årsmøte onsdag 29. mars.

Styret for perioden 2017/18:

Egil Berglund, styreleder

Rita Worren, nestleder

Jan Dahm-Simonsen, styremedlem

Kim Falster, styremedlem

Hege Sjo, styremedlem

Knut Are Okstad, styremedlem

Cecilie Serck-Hanssen, varamedlem

Erik Bolin, varamedlem

Protokoll fra årsmøte 2017

Innkalling årsmøte 2017 Stabekk Tennisklubb

Saksliste

Årsmelding 2016

Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb

Kontrollkomiteens rapport

Innkommet forslag

Forslag til medlemskontingent 2018

STK Budsjett 2017

Valgkomiteens innstilling til styreverv 2017

Forslag til kontrollkomité 2017-2018

Forslag til valgkomite for 2017

Strategi 2016-2018

Stiftelsen: Årsregnskap 2016 og årsberetning