Høstdugnad

Det er ikke fastsatt dato for høstdugnad.