Konkurranse-gruppen

Retningslinjer og organisering av konkurransegruppene i Stabekk er beskrevet under.

Organisering av konkurransegruppene 2022-23

Observasjonsgruppe u12

 • Observasjonsgruppen består av spillere i alderen 10-13 år som deltar i ukentlig trening og som regelmessig deltar i turneringer. Spillerne som blir invitert til å delta i observasjonsgruppen er spillere som ønsker å trene mer (i helger og ferier) og som ønsker å søke idretts ungdomsskole (NTG-u eller Wang ung). Spillere i observasjonsgruppen kan være aktuelle for deltagelse i konkurransegruppen når de fyller 13 år. 
 • I henhold til barneidrettsbestemmelsene kan ikke spillere konkurrere utenfor regionen før det året de fyller 11 år og vi forholder oss til dette og følger kun opp på turneringer i egen region inntil de er 11 år.
 • Uttak av spillere til observasjonsgruppen skjer normalt i januar eller august fra det året man fyller 10 år, evt senere. Spillere som inviteres til å delta gruppen vurderes av trenerteamet ut fra følgende kriterier (spesifisert ytterligere for hver gruppe):
  • Modenhet
  • Innstilling og innsats
  • Spillestyrke
  • Oppførsel/samarbeidsevne
  • Egentrening
  • Utviklingspotensiale
  • Deltagelse i regionsmesterskap og u12 landsturnering
  • Samarbeidsvillige foresatte
 • Observasjonsgruppen er primært for spillere som ønsker å spille mer og som vurderer å velge tennis som hovedidrett. 
 • Ansvarlig trener er: Jeppe Wolfhageen
 • Stabekk har som siktemål å tilby spillere i denne kategori;
  • Minst 3 treningsøkter på ettermiddagen, hvorav en av timene kan være fredag ettermiddag.
  • Mulighet for minst én morgentrening.
  • Minst en felles økt tennisFYS pr uke (kan være løping pluss styrketrening)
  • Tilpasset fysprogram for denne aldersgruppen
  • Turneringsovervåkning (Turneringsoppsett settes opp av trenerne)
  • Spillersamtale minst én gang per år
 • Målsetning for Observasjonsgruppen
  • Skape klubbspilleridentitet
  • Kjennskap til tennisspesifikk fys
  • Egentrening som en del av spillerutviklingen (dvs uten trener, med andre spillere)
  • Dugnadsinnsats ved å bistå på  egne turneringer og arrangmenter
  • Gode holdninger på og utenfor banen
 • Kriterier for spillere i Observasjonsgruppen
  • Stille ferdig oppvarmet til timen og med riktig utstyr; vannflaske, strikk, hoppetau, racket, riktige sko, etc.
  • Delta i 8-10 turneringer pr år
  • Delta i Regionsmesterskap
  • Prioritere lagturneringer fremfor individuelle turneringer (u12)
  • Representere Stabekk Tennisklubb i turneringer med lagtøy, god oppførsel og fair-play

Konkurransegruppen, u14 til u19

 • Stabekk tennisklubb (STK) har en konkurransegruppe som består av tre nivåer som så godt det lar seg gjøre gjenspeiler ferdighetsnivå, motivasjon og resultater for spillere som ønsker å konkurrere for Stabekk Tennisklubb:
  • Regional gruppe (RG)
  • Nasjonal gruppe (NG)
  • Internasjonal gruppe (IG)
 • Konkurransegruppen (KG) består av spillere i alderen 13-19 år som trener minst tre ganger i uken og som konkurrerer for klubben. 
  • I tillegg er det mulighet for hospitering av yngre spillere hvis ferdighetsnivå, motivasjon og resultater viser at de kvalifiserer til KG
 • Uttak av spillere til denne gruppen skjer normalt i januar det året man fyller 13 år.  Frem til dette kan spilleren være med i observasjonsgruppen. I enkelttilfeller kan uttak skje tidligere, etter trenernes vurdering. Spillere som rekrutteres til KG vurderes av trenerteamet ut fra følgende kriterier (spesifisert ytterligere for hver gruppe):
  • Innstilling
  • Spillestyrke/resultater
  • Modenhet
  • Oppførsel/samarbeidsevne
  • Konkurranseambisjoner
  • Potensiale
  • Egentrening

REGIONSGRUPPEN (RG)

 • For aktive konkurransespillere som er 13-19 år gamle
 • Ansvarlig trener er: Perry Hildebrand
 • Stabekk har som siktemål å tilby spillere i denne kategori;
  • Minst tre times-økter på ettermiddagen, hvorav en av timene kan være fredag ettermiddag
  • Mulighet for minst én morgentrening 
  • En felles økt tennisFYS pr uke (kan være løping pluss litt styrketrening)
  • Turneringsovervåkning (ihht turneringsplan)
  • Videoanalyse
  • Spillersamtale minst én gang per år
 • Målsetning for RG
  • Skape spilleridentitet
  • Kjennskap til tennisspesifikk fys
  • Gode holdninger på og utenfor banen
  • Delta på dugnad eller bistå ved egne turneringer
 • Opptakskrav som det etter en samlet vurdering legges vekt på for spiller til RG gruppen
  • Ønsker å satse på tennis som hovedsport
  • Viser god innstilling på trening
  • Har god spillestyrke og har deltar regelmessig i turneringer. Viser vilje til å forbedre potensialet og jobbe mot egne mål
  • Minimum 2 timer egentrening (uten trener) tennis pr uke
  • Har god oppførsel og samarbeider godt med spillere både på høyere og lavere nivå, så vel som med trenerne
  • Ambisjoner om å fortsette å konkurrere 
 • Kriterier for spillere i RG
  • Stille ferdig oppvarmet til timen og med riktig utstyr; vannflaske, strikk, hoppetau, racket, riktige sko osv
  • Delta i minst 8 turneringer per år
  • Delta i Regionsmesterskap
  • Delta i lagturneringer og lagserie for aldersbestemte lag
  • Representere Stabekk Tennisklubb i turneringer med lagtøy, god oppførsel og fair-play
 • Neste steg:
  • Nasjonal gruppe for spillere som etter en samlet vurdering av ambisjoner, spillerstyrke, ranking og resultater gis mulighet til å øke sin
   tennissatsning i STK 
  • Tennisskolen for spillere som ikke oppfyller eller anser kravene ovenfor for høye kan fortsette i tennisskolen

NASJONAL GRUPPE (NG) 

 

 • For aktive konkurransespillere som er 13-19 år gamle som er ambisiøse og har gode tennisferdigheter 
 • Ansvarlig trener er: Svein Espen Olsen
 • Nivåmessig bør spilleren være ranket innen 20 i Norge, dersom de er første års spiller i sin års gruppe. Dersom de er i sitt andre år bør de være ranket innen topp 10. 
 • For spillere i NG er treningsopplegget mer individuelt tilpasset
 • Stabekk har som siktemål å tilby spillere i denne kategori; 
  • Fire 1,5 times økter på ettermiddag i tillegg til klinikker i helgen.
  • mulighet for flere morgentreninger (avhengig av banekapasitet og antall spillere) 
  • to fellesøkter tennisFYS pr uke (inkludert i treningskostnaden)
  • tilbud om individuelle treningstimer i weekend og på formiddagen i ukedagene etter behov og kapasitet (ikke inkludert i prisen)
  • turneringsovervåkning (ihht turneringsplanen)
  • Spillersamtale to ganger per år
 • Målsetning for NG
  • bearbeide spilleridentitet
  • nå sluttspill i nasjonale mesterskap
  • forberede for seniorsatsning eller College
  • lydhør for kroppens signaler, god hvile  og godt kosthold
 • Opptakskrav som det etter en samlet vurdering legges vekt på for spillere til NG 
  • Har tennis som førsteprioritet
  • Viser god innstilling på både tennis- og FYS-trening
  • Tennisferdigheter på høyt nivå i sin aldersgruppe og har gode resultater å vise til fra turneringer;
  • Deltakelse på NTGU, Wang Ung eller NTG/Wang
  • Er moden og viser vilje til å ta korreksjon og jobbe videre for å nå egne mål
  • Har god oppførsel og samarbeider godt med spillere både på høyere og laver nivå, så vel som med trenerne
  • Ambisjoner om å fortsette og konkurrere og viser potensiale
 • Kriterier for spillere i NG
  • Stille ferdig oppvarmet til hver trening
  • Stiller alltid forberedt med riktig utstyr; vannflaske, strikk, hoppetau, riktige sko, racket osv.
  • Tennis og FYS-trening er likestilt; kan spillere stille på tennistrening, forventes det også at de stiller på FYS-trening
  • Delta og vise til gode resultater på FYS-tester 
  • Delta i minst 12 turneringer per år  og delta i NM for lag 
  • Prioritere divisjonsspill før individuelle turneringer med mindre annet er avtalt
  • Representere Stabekk Tennisklubb på turneringer med lagtøy, god oppførsel og fair-play
  • All ukentlig trening foregår i STK`s regi og trening utover dette må godkjennes av ansvarlig trener
  • I snitt fire timer egentrening tennis pr uke i de ukene  spilleren ikke deltar i turnering
  • Delta på dugnad og bidra på turneringer arrangert i Stabekks regi 
 • Neste steg:
  • Internasjonal gruppe for spillere på landslagsnivå
  • Regionsgruppe for spillere som ikke oppfyller eller anser kravene ovenfor for høye kan fortsette å spille i RG
  • Collegespill

INTERNASJONAL GRUPPE (IG)

 • For konkurranseutøvere som er 13-19 år som er meget ambisiøse og har meget gode tennisferdigheter
 • Nivåmessig skal spilleren kvalifisere til landslag
 • Stabekk har som siktemål å tilby spillere i denne kategori;
  • Minst fire 1,5 times økter mandag til torsdag, og 2-times økt på fredag og i helgen.
  • Mulighet for morgentreninger (avhengig av banekapasitet og antall spillere) 
  • Inntil to individuelle økter pr uke 
  • Individuelle treningstimer i helgen og på formiddagen på ukedagene etter behov og kapasitet
  • Turneringsoppfølging (ihht turneringsplanen)
  • Tett kommunikasjon med spiller og foresatte 
 • Målsetning for IG
  • Perfeksjonerer spilleridentitet
  • Prestere på internasjonalt nivå
  • Forbilde på og utenfor banen
  • Forberede for seniorsatsning/College

   PRIS

   • Timepris for tennistreningen for alle i konkurransegruppen, uavhengig av om spillerne er i RG, NG eller IG er lik
   • Klubben tar forbehold om at tilbudene som er skissert for konkurransegruppen kan endres avhengig av:
    • Antall spillere i klubben
    • Banekapasitet 
    • Klubbøkonomi