Hall og anlegg

HALLEN, DATUM ARENA 

Regler strøtimer:

 • Det er kun medlemmer av klubben som kan leie strøtimer i DATUM Arena.
 • Det er kun Stabekk Tennisklubb sin trenere som kan ha privattimer på anlegget med mindre det er avtalt på forhånd.
 • Klubben leier ikke ut bane på fast basis i hallen. Baner som ikke brukes til kurs aller andre aktiviteter er tilgjengelig for medlemmene som strøtimer.

Baneregler for spill i hallen:

 • Hovedregelen er at den som har reservert banen skal spille på timen. Banen skal ikke overdras til andre og brudd på denne regelen kan medføre at man mister retten til å reservere bane i hallen.
 • Banen skal være klar for neste leietaker på hel time, dvs. at alle baller skal være plukket opp og at man er klar til å forlate banen.
 • Flasker og tomme ballrør skal ikke kastes i søppelkassen på banen. Disse kastes i containerne som står under trappen og er merket for dette.
 • Uteklær skal ikke henges på dommerkulestativet – de er ikke laget for å tåle denne vekten.
 • Kun rene innesko er tillatt på banene. Ingen spillere skal gå direkte utenfra og inn på banene uten å bytte sko.

Priser for strøtimer sommeren 2022

Medlemmer Ikke-medlemmer
Mandag – fredag 8-14       180,-   n.a.
Fredag 14-22       220,-   n.a.
Lørdag og søndag       220,-   n.a.
Mandag – fredag 6-8 og 22-24       110,-  n.a.
Mandag – torsdag 14-22       360,-  n.a.

Juniormedlemmer som deltar i tennisskolen eller er med i konkurransegruppen: 160,- pr time.

UTEBANENE

Utebanene har automatisk vanningsanlegg og blir vannet i løpet av natten og det er ikke nødvendig å vanne banene på morgenen. Utover dagen på varme dager kan spillere bruke slangene for å vanne banen. 

Baneregler for spill på utebane:

 •  Banen skal være klar for neste leietaker på hel time, dvs. at baller skal være plukket opp og at man har kostet banen og linjene og er klar til å forlate banen.

 •  Kun tennissko er tillatt på grusbanene.

 •  Kun medlemmer som har betalt medlemskontingenten for inneværende år har adgang til banene. Micromedlemskap gir ikke adgang til spill ute.

 • Hunder skal ikke bringes med på banen.

 • Medlemmer kan ta med gjester på banene, men gjester oppfordres til å melde seg inn i Stabekk TK hvis man spiller ofte på anlegget.

 • Hvis ingen andre kommer etter timen, kan man fortsette å spille så lenge man vil.

 • Kast søppel i søppelkassene og rydd opp etter deg før du forlater banen.

SPONSORINFORMASJON

Sponsorobjekter

  • Hovedsponsorat
  • Endevegger delhaller
  • Baner; på banens endevegg, i spilleflaten, på nettet
  • Garderober
  •  Møterom
  • Utebaner
  •  Turneringer
  • Lag

Send mail til vår sponsoransvarlig; Hans Henrik Wold, post@sponsorogmediasalg.no, hvis du er interessert i å sponse klubben.