Påmelding Tennis Europe

For å kunne delta i turneringene arrangert av Tennis Europe forutsettes det at man oppretter en spillekonto i Tennis Europe og en IPIN.For å melde seg på en Tennis Europe turnering gjør man følgende:

1. Velg fanen ‘Tennis Europe Junior Tour’ i lenken her og les guide for nye spillere.

2. Velg underfanen; ‘Getting started: Entries & Withdrawals’

3. Velg ‘click here’ for å registrere IPIN på ITF sin webside som man da blir ledet til. Opprett en Tennis Europe Account ved å følge anvisningen dere blir ledet til ved å klikke på lenken her. Lag brukernavn og passord. Det kan være en god idé å bruke samme brukernavn og passord som benyttes ved påmeldinger i NTF tournament software.