Privattime med trener

Alle klubbens trenere kan ha privattimer (om de har tid til det)  og slike timer skal fortrinnsvis skje på formiddagen og i helgen.

Avtal direkte med treneren for privattime, se Trenersiden. Bane skal alltid reserveres av spilleren og trenerkostnaden blir fakturert fra klubben eller direkte fra treneren i etterkant. Timetrenere som skal fakturere kunden direkte må gi beskjed om dette når avtale om time inngås.

Pris for privattime med trener: 700, – pluss gjeldende pris for baneleie

Pris for sparring med junior konkurransespiller; 400, – pluss gjeldende pris for baneleie.