Spiideo video analysis and streaming

Spiideo er en løsning for streaming, analyse, redigering, lagring og deling av filmopptak. Systemet består av opptaksutstyr og en tilknyttet skyløsning tilgjengelig via en nedlastbar applikasjon eller webløsning. Alle banene i hallen på Stabekk har nå kamera slik at opptak er mulig fra alle banene. Bane 3 er matchbanen med tre kameraer. Det tas også opp lyd.

Spillere som ønsker å bestille et opptak av sin trening eller sin kamp kan laste ned Spiideo til sin mobil eller iPad, evt logge seg inn via web på PC. De oppretter en bruker i Spiideo Performance og sender epostadressen de bruker til post@stabekktennis.no med banenummer og tidspunkt for opptak. Pris er 50,- pr time.

NB. Alle som skal delta på timen må på forhånd godkjenne at opptak gjøres ved å sende bekreftelse  til post@stabekktennis.no. Regelbrudd vil føre til at brukeren mister muligheten til flere opptak.

Etter spill logger man seg inn i Spiideo og får tilgang til opptaket og muligheten til å laste ned hele eller deler av opptaket. Alle opptak slettes automatisk fra Spiideo etter 10 dager. 

Analyseverktøy med kamera for opptak av trening og kamper i Stabekk Tennisklubb, Datum Arena

1. Formålsbegrensning

  • Opptak av treninger for analyse og utvikling av spillere og trenere. 
  • Opptak av kamper for analyse og utvikling av spillere og trenere. 
  • Det vil kun være utvalgte personer som har tilgang til systemet. I Stabekk er dette følgende personer; Line Hawken, Jeppe Wolfhagen, Svein-Espen Olsen og Jørgen Vestli (NTG).
  • Ingen andre vil ha tilgang til systemet uten at klubb har gitt tillatelse.
  • Kameraopptak vil være vinklet slik at bildet har hovedfokus på den banen det peker mot.
  • Kameraopptak kan kun gjøres av personer som har fått tilgang av klubb til å gjøre det. 
  • Kamera er kun aktivt om opptak er satt igang ifm med trening eller kamp og spillerne vil alltid bli informert i forkant om opptak skal settes på.

2. Persongjenkjenning

  • Kamerasystemet har fokus på helhet og det er vanskelig å gjenkjenne personer om man ikke vet hvem som er i aktivitet.

3. Nødvendighet

  • For å oppnå målet med utvikling av spillere og trenere i Stabekk Tennisklubb, så er Spiideo et nyttig virkemiddel.