Stiftelsen

Stiftelsen har til formål å fremme den ideelle og frivillige idrettslige aktiviteten i Stabekk Tennisklubb med nærliggende områder gjennom Stabekk Tennishall og andre idrettsanlegg i tilknytning til Stabekk Tennisklubb. Stiftelsens formål omfatter også eierskap og drift av tennishall og uteanlegg i Nyveien 12 på Stabekk. Stiftelsen er uten eget økonomisk formål.

Styret valgt av årsmøte 3. juni 2021

Stein dale, leder, valgt til 2024

Hege Sjo, medlem til 2023

Theis Helseth, medlem til 2024

Preben Dietrichson, medlem til 2024

Kathrine Flaaten, vara til 2022

Cecilie O. Lindseth, vara til 2022