TFO og Taxi

Tennisfritidsordningen er et tilbud til 1-.4. klassinger fra skoler i klubbens nærområde. Deltagere på TFO har ordinær tennistrening med spillere som ikke deltar på TFO,  men når tennis er ferdig kl 15 blir deltagerne igjen på klubben til de blir hentet senest kl 17.  Vår hovedtrener Helene Bakke er ansvarlig for barna på TFO.

Påmelding til TFO gjøres i skjema ved påmelding til kurs.

Elevene kommer rett fra skolen til tennishallen og skifter før tennistreningen starter kl 14.

Når tennistreningen er ferdig spiser de medbrakt matpakke, gjør lekser, spiller spill, tegner og leker.

1.-3. klasse på Lysaker kan bli hentet av treneren kl 13.30  (treneren skal rekke å være tilbake til klubben til kursstart kl 14). De som slutter etter kl 13:30 kan gjerne være med på TFO, men de må da komme seg til klubben på egenhånd. (NB. høsten 2022 flytter Lysaker skole til Oksenøen og må vurdere om de skal delta i taxiordning eller organisere egen kjøreordning til klubben).

Taxiordning

Ordningen med henting i taxi fra noen skoler er først og fremst for å sikre at de yngste spillerne kan starte kl 14, slik at vi kommer i gang med kursene så tidlig som mulig. Henting i taxi er derfor ikke et tilbud for spillere som deltar fra kl 15 og utover, men om det plass i bussen og det passer med skoleslutt, er de likevel velkommen.

De som ønsker å være med i taxiordningen krysser av for dette i samme skjema som påmelding til tennis. Vi fakturerer for deltagelse hele semesteret.

I sesongen 2021/22 har vi hatt taxiordning fra følgende skoler: Jar, Stabekk, Grav og Høvik til en kostnad på 85,- pr gang, men det er ikke sikkert at ordningen fortsetter fra høsten. Dette avhenger av om det er nok barn fra de enkelte skolen som får plass på tennis.

Høsten 2022 organiserer vi også henting av Lysaker-elever som midlertidig skal hentes fra Oksenøen.

For elever som går på andre skoler er alternativet at foreldrene går sammen og arrangerer kjøring/»car pool».