Privattime med trener

Alle våre trenere kan ha privattimer om de ønsker og det skal fortrinnsvis skje på formiddagen og i helgen. Kun medlemmer kan ha privattime og følgende priser gjelder:

Én spiller: 700,- pluss gjeldende baneleie.

To spillere; 800,- pluss gjeldende baneleie.

Tre eller flere spillere; 900,- pluss gjeldende baneleie.

Konkurransespillere; 500,- pluss baneleien.

Ta direkte kontakt med treneren for privattimer. Bane skal reserveres av spilleren og trenerkostnaden blir fakturert fra klubben i etterkant. Det er ikke tillatt å betale treneren direkte kontant.