Vedtekter

Lov for Stabekk Tennisklubb, stiftet 5. mai 1922.

Lenke til vedtektene